به گزارش آفتاب نو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز، چهارشنبه ۱۱ دی ماه بعد از بررسی‌های به عمل آمده توسط کمیسیون تطبیق شرایط احراز وزارت ورزش و جوانان، مهرداد علیقارداشی و فاطمه کیوانی ۲ کاندیدای پست ریاست فدراسیسون هستند که مدارک‌شان مورد تایید این کمیسیون قرار گرفت.

افرادی که مدارک آنها در کمیسیون تطبیق شرایط احراز مورد تایید قرار نگرفته است، به مدت یک هفته حداکثر تا تاریخ ۱۸ دی ماه ۹۸ فرصت دارند به تکمیل مدارک خود بپردازند و یا مدارک جدیدی را به دبیر مجمع انتخابی فدراسیون تنیس روی میز ارائه دهند.