جامعه ورزشی آفتاب نو:

وزارت ورزش با استعفای عضو هیات مدیره استقلال تهران موافقت کرده است.

به گزارش ایلنا، وزارت ورزش و جوانان با استعفای کامران منزوی، عضو هیات مدیره باشگاه استقلال تهران موافقت کرده است.


قرار است منزوی تا پایان سال جاری در سمت خود باقی بماند و در سال آینده با معرفی عضو جدید هیات مدیره او به کارش پایان بدهد.


استعفای منزوی همزمان با استعفای ماجدی در دی ماه به وزارت ورزش ارسال شده بود و درخصوص ماجدی تصمیم گیری شده بود اما وضعیت منزوی مشخص نبود.

آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.