جامعه ورزشی آفتاب نو:

تابستان المپیک در کار نخواهد بود و پرونده مسابقات بسته شد. سال ۲۰۲۱ قرار است توکیو میزبان المپیک باشد.

منبع خبر: خبر ورزشی

آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.