تمرین تیم ملی والیبال نوجوانان و برزگسالان

تمرین تیم های ملی والیبال نوجوانان و بزرگسالان عصر (یکشنبه ۱۳ مرداد ماه) در سالن فدراسیون والیبال برگزار شد.